משחקי המאה - הרבה יותר ממשחק דגל - עברית
תפריט
שפות נוספות
Flag - English Flagge - Deutsch
Bandiera - Italiano флаг - Русский
מקרא
מספר ירוק בפינות הקלף מסמל מספר ריבועי:
התוצאה של מכפלת מספר טבעי עם עצמו (שימושי במשחק 4).
מספר אדום בפינות הקלף מסמל מספר ראשוני:
מספר שיש לו בדיוק שני מחלקים שונים, 1 והוא עצמו (שימושי במשחק 5).
סימן מכפלה מופיע על קלפים שמספרם בלוח הכפל
(משמש למיון הקלפים המשתתפים במשחק 4).
קלף חופשי מסמל קלף "חופשי" (ג'וקר).
חד-ספרתי מופיע על קלפים שמספרם חד-ספרתי, כלומר מ-"1" עד "9"
(שימושי במשחקים 2 ו-3).
זהה-ספרות © מופיע על קלפים שמספרם זהה-ספרות, כלומר "11", "22", וכו'
(שימושי במשחקים 2 ו-3).
הקלף 100 מופיע רק על הקלף שמספרו "100" - קלף "קנס או פרס?"
(שימושי במשחקים 2 ו-3).
למה? כובע! ולמה כובע? כדי להבדיל בין הספרות 6 ו-9.

Patent Pending

© 2002-2024 כל הזכויות שמורות.